Hoeveel bespaar ik met Luqas?

Met Luqas bespaar je op verschillende manieren:

 

  1. Autoconsumptie: Luqas zorgt ervoor dat de gegenereerde energie effectief wordt verbruikt of gebufferd in de woning. Buffering kan door bvb het warm watervat van de warmtepomp of de boiler op een hogere temperatuur te zetten.
  2. Peak-shaving: door de nieuwe berekening van de electriciteitsfactuur wordt je bestraft als je te veel toestellen tegelijk laat werken, waardoor je pieken in elektriciteitsverbruik veroorzaakt. 1 kWh kost je op jaarbasis 40 euro excl. BTW. Luqas zal jouw pieken vermijden door automatisch de elektrische wagen trager te laten opladen en door de warmtepomp of boilers op een lager pitje te zetten als je te veel verbruikt. En als dat nog niet genoeg is zal Luqas je een bericht sturen indien je toch je kwartierpiek dreigt te overschrijden, zodat je zelf kan ingrijpen indien gewenst.
  3. Minder verbruik door bewustwording: door berichten te krijgen bij te veel verbruik, door via de Energieslider een woning in Efficiënt – Comfort – Boost te zetten, door op het Energiedashboard het energieverbruik te kunnen opvolgen wordt je bewust van jouw energieverbruik en zal je dit ook meer onder controle houden.

Hoeveel je zal besparen is dus afhankelijk van de grootverbruikers die in jouw woning zitten. Als je geen warmtepomp en geen laadpaal hebt is besparing enkel gebaseerd op het vermijden van de kwartierpieken (peak-shaving). Als je ook een warmtepomp en laadpaal hebt kan je naast peak-shaving ook besparen door zelf eigen gegenereerde energie te verbruiken (autoconsumptie) ipv die aan het net terug te verkopen aan een prijs die veel lager is dan de prijs aan dewelke je energie moet aankopen.

 

Op basis van gemiddelde energieverbruiken, test-cases in residentiële omgevingen, feedback van warmtepompfabrikanten (besparing door autoconsumptie) en prijsinformatie van de VREG[1] komen we tot volgende besparingen:

  • In een woning met digitale meter die op gas/stookolie verwarmt en geen enkele grootverbruiker aanstuurt vermindert Luqas de kwartierpiek met gemiddeld 2kW (van 5kW naar 3kW), en is er minimum 5% energiebesparing. Dit geeft een totale besparing van 167€ per jaar.
  • In een woning met digitale meter die op gas/stookolie verwarmt en één laadpaal heeft zorgt Luqas voor een daling van de kwartierpiek met 10kW (van 16kW naar 6kW), en is er 8% verbetering door autoconsumptie. Dit komt op een besparing van 680€ per jaar.
  • In een woning met digitale meter die met warmtepomp verwarmt zonder laadpaal trekt Luqas de kwartierpiek 5kW lager (van 9kW naar 4kW), en is er 15% verbetering door autoconsumptie. Hier bespaart Luqas elk jaar 762€.
  • De woning met digitale meter die met warmtepomp verwarmt en één laadpaal heeft geniet van de hoogste besparing: een daling van 12kW kwartierpiek (van 20kW naar 8kW), en is er 18% verbetering door autoconsumptie. In dergelijke woningen zorgt Luqas voor 1470€ besparing per jaar.

Indien een warmtepomp of een elektrische boiler door Luqas wordt aangestuurd, heb je ook recht op de premie Sturing Elektrische Warmte (SEW-premie), waarbij de helft van de aankoop plus installatiekost tot maximaal 400€ wordt terugbetaald (de aanvraag en plaatsing is geldig tussen 1/01/2023 en 31/12/2023). Dit geldt voor de Luqas alsook de rest van de Qbus producten die geplaatst worden in de installatie. (Luqas is wel een verplichting). Meer informatie over de premie vind je op volgende link: https://maakjemeterslim.be/#premie-sew

 

Dit wil zeggen dat zelfs in de situatie van de woning die op gas/stookolie verwarmt en waar Luqas geen grootverbruikers aanstuurt de aankoop én installatiekost van Luqas in minder dan 2 jaar is terugverdiend. Vanaf er een laadpaal of een warmtepomp of boiler wordt aangestuurd, verdient Luqas zichzelf terug in minder dan 6 maanden. Als zowel een laadpaal en warmtepomp of boiler worden aangestuurd is de kost van Luqas in 2 maanden terugverdiend.

 

[1] Kost kwartierpiek 40€/kW, prijs elektrische energie 0,50€/kWh, verbruik woning standaard 3500kWh, basis huishoudenpiek zonder warmtepomp of laadpaal 5kW (vaatwas 1,5kW, wasmachine 1,5kW, koken 2kW), max elektrisch vermogen warmtepomp 4kW, max vermogen laadpaal 11kW, jaarverbruik warmtepomp 4000kWh, jaarverbruik laadpaal 3500kWh. Alles excl. BTW