8 Oktober 2021 - Door Livine

 

Qbus Energy Management

 

Het capaciteitstarief: nieuwe berekening van de elektriciteitsfactuur

 

De elektriciteitsfactuur bestaat uit verschillende onderdelen. Ongeveer 21% van de factuur is de netvergoeding, of de kost die je wordt aangerekend voor het aanleggen, onderhouden en beheren van de netten en het vervoer van elektriciteit. Vanaf 1 juli 2022 zullen deze netkosten berekend worden op basis van het piekverbruik. Het hoogste stroomverbruik dat iedere maand gedurende 1 kwartier wordt opgetekend, zal dan het “capaciteitstarief” bepalen. Het doel van de overheid is om de overbelasting van het stroomnet en de daarmee gepaarde kosten te vermijden.

 

Om het capaciteitstarief te kunnen berekenen is een digitale meter nodig. De mensen die nog geen digitale meter hebben bij de invoering van het capaciteitstarief zullen een forfaitaire netvergoeding aangerekend krijgen.

 

Het einde van de terugdraaiende teller

 

Een arrest van het Grondwettelijk Hof maakte vorig jaar een einde aan de terugdraaiende teller, waarbij mensen met zonnepanelen overtollige energie terug op het net konden zetten aan dezelfde prijs waartegen deze energie werd aangekocht (de klassieke teller draaide gewoon terug). Tegen 2024 zou 80% van de Belgen (en tegen 2029 iedereen) een digitale meter moeten hebben. Deze meter kan niet meer terugdraaien, en dus ofwel krijgt je niets voor de stroom die je op het net zet ofwel wordt een “terugleveringscontract” afgesloten met een energieleverancier, waarbij je tussen de 2 en 4 cent per kWh krijgt. Energie die je aankoopt kost je tussen de 25 en 30 cent.

 

Qbus beheert je energie(factuur)

           

Een Qbus-installatie in een woning of gebouw stuurt verlichting, verwarming, koeling, screens, en zoveel meer. Omdat Qbus overkoepelend werkt, is het ook perfect geschikt als Energy Management System. Een aantal toepassingen:

 

Meten is weten

 

Met een Qbus-installatie kan je zien hoeveel energie, water, gas… je verbruikt en genereert. Daarvoor hebben we al jaren onze Energy Counter Module (ECM), die de pulsen van deze nutsvoorzieningen inleest en weergeeft op de Qbus Cloud, de Qbus App, of op het de EQOmmand applicatie. Daarenboven kan je vanop de Qbus Cloud / Qbus App van alle Qbus uitgangen de historiek van de voorbij 24 uur / 7 dagen / 30 dagen zien.

 

Binnenkort wordt ook de Qbus Energy Management Module (EMM03) gelanceerd. Deze DIN-rail module zit op de Qbus bus en is verbonden met de P1-poort van de digitale meter en met 2 andere pulse-tellers (gas, water, ….). Via deze P1-poort kan op elk moment de afname van en de injectie naar het net uitgelezen worden. Indien het verbruik te hoog ligt stuurt Qbus een bericht naar de klant zodat deze indien gewenst binnen het kwartier kan ingrijpen om zo een hoger capaciteitstarief te vermijden.

 

Sturing

 

Klanten die het wensen krijgen niet alleen een bericht dat ze te veel verbruiken. We geven hen ook de mogelijkheid om uitgangen uit te schakelen bij overconsumptie. De klant kan zelf bepalen welke uitgangen dat zijn, in welke volgorde deze moeten geschakeld worden, en indien het uitschakelen al dan niet automatisch door het Qbus-systeem moet gebeuren. Qbus zal je ook een overzicht kunnen geven van de grootste verbruikers zodat je als klant makkelijk zie welke uitgangen het meest effect zullen hebben in deze toepassing.

Als naast het uitlezen van de digitale meter (die totaal verbruikte en aangekochte elektriciteit weergeeft) ook nog eens de omvormers van de zonnepanelen gekoppeld worden weet Qbus eveneens hoeveel energie er gegenereerd wordt, en kan het systeem nog meer gedetailleerde overzichten tonen en nog fijner de verbruikers in het gebouw aansturen.

 

 

Auto-consumptie: een praktijkvoorbeeld

 

Gezien het terugleveren van gegenereerde energie weinig tot niets opbrengt, zal een Qbus-systeem proberen zoveel mogelijk van deze energie-overschotten door de woning zelf te laten verbruiken. Dit kan door bepaalde uitgangen aan te sturen, bvb de boilertemperatuur verhogen, de woning koelen tijdens de dag (via airco units of passieve koeling via ventilatie),…

 

Zo merkte een Qbus klant die ook zonnepanelen had, dat zijn elektrische boiler steeds tijdens de nacht werd opgeladen, terwijl er overdag heel wat energieoverschotten waren. Door de boilerregeling af te stemmen op de actuele opbrengsten, werd het energieverbruik gehalveerd. De boiler laadt enkel tijdens de dag, alleen door gebruik te maken van zonne-energie. Elke minuut meet de Qbus-installatie de door de zonnepanelen gegenereerde energie. Daarnaast meet een Qbus temperatuursensor de boilertemperatuur. Als er voldoende energie wordt gegenereerd, én de boiler vraagt nog warmte, wordt de spanning naar de boiler aangezet. Zodra de opbrengst van de zon te laag wordt, of de boiler is op temperatuur, schakelt Qbus de boiler uit. Indien de boilertemperatuur tijdens de nacht onder de 55°C zakt, warmt de boiler op verlaagd tarief een beetje bij. Een manuele overrule is mogelijk om de boiler ook tijdens de dag op te warmen indien gewenst. In deze installatie is recent een elektrische accumulatiekachel bijgeplaatst, zodat deze kan dienen om tijdens de dag overschotten op te slaan en ’s avonds warmte af te geven zodat de elektrische verwarming op die manier het gasverbruik vermindert.

 

Het komt er dus op aan om slim om te gaan met energie door te weten wat er wordt gegenereerd en geconsumeerd, verbruikers aan of uit te sturen in functie van deze metingen, en verschillende toestellen en verbruikers in de woning te gebruiken als alternatieve opslagcapaciteit. Het Qbus-systeem is daarvoor jullie ideale partner.

Deel deze pagina

Qbus tablet EMM 1200x300px