Domotica schema

De stap naar een domoticasysteem zet u niet onvoorbereid. Voor de installatie van start gaat, worden niet alleen uw wensen en noden besproken maar wordt ook uw woning onder de loep genomen. Een domotica schema vat de resultaten van dit voorafgaand onderzoek samen: welke ruimtes en welke elektrische voorzieningen moeten er in de domotica installatie opgenomen worden? Welke voorzieningen zijn al voorhanden, en in welke mate kan er best met kabels dan wel draadloos gewerkt worden? Een eendraadschema domotica brengt al deze informatie overzichtelijk in kaart en vormt de blauwdruk voor de installatie.

 

Op het eendraadschema domotica zijn alle belangrijke onderdelen van de installatie te zien: de meterkast, de centrale controller, de verschillende aangesloten elektrische voorzieningen, de schakelaars, sensoren, enz. Dit eendraadschema domotica vermeldt ook de belangrijkste eigenschappen van deze onderdelen, en de belangrijkste onderlinge verbindingen ertussen. Deze vereenvoudigde weergave biedt een goed overzicht van het hele systeem.

 

Het uittekenen van een domotica schema vereist kennis van elektriciteit en inzicht in de werking van het domoticasysteem. Daarom tekent u doorgaans niet zelf zo’n schema: onze domotica experts bekijken samen met u de indeling van uw woning en de voorzieningen die u in het domoticasysteem wilt opnemen. Zij beschikken over de nodige kennis van de verschillende elementen en zijn op de hoogte van de vereisten waaraan een domotica schema moet voldoen. Daardoor kunnen zij u een oplossing op maat van uw woning voorstellen, en deze overzichtelijk weergeven in een vereenvoudigd eendraadschema domotica. Meer weten? Neem dan zeker contact op met een professionele Qbus-installateur in uw buurt of vul het contactformulier in.