Garantie

Een Qbus-installatie geniet van 4 jaar garantie op de DIN-rail modules. De garantie op schakelmateriaal en andere niet-DIN rail modules is 2 jaar. Garantie op PC materiaal is 1 jaar. 

 

De garantie begint te lopen vanaf de leverdatum (factuurdatum geldt als leverdatum). De garantie bestaat uit een kosteloze herstelling, vervanging of creditnota ter waarde van het defecte Qbus-materiaal. De garantie geldt niet indien 

  • Het defect het gevolg is van een foutieve installatie;
  • Het defect resulteert uit het niet-normaal gebruik of het niet-respecteren van de specificaties van de modules;
  • Het defect het gevolg is van externe oorzaken zoals overspanning of waterschade

Ieder apparaat onder waarborg dat defect blijkt, moet ons franco toegezonden worden (Qbus Service, Joseph Cardijnstraat 19, 9420 Erpe Mere) met een dubbel van de factuur. 

 

In geen enkel geval zal Qbus gehouden zijn tot enige schadevergoeding voor enige indirecte of onrechtstreekse schade, onvoorzienbare schade en gevolgschade met inbegrip, zonder beperking, van werkonderbrekingen, winstderving, verlies van opportuniteit, laattijdige oplevering of voor eender welke andere onrechtstreekse verliezen geleden door de klant, zijn eigenaars, werknemers, afgevaardigden, agenten of klanten. 


 
 
 
 

Deel deze pagina