Wat doet Luqas?

Luqas beheert de energiestromen in de woning. Hij stuurt de elektrische grootverbruikers (warmtepomp, de boilers, de laadpaal) in functie van jouw actuele energieverbruik. Hij verwittigt je bij oververbruik of hoge pieken. Luqas geeft je terug controle over jouw energiefactuur.

 

Luqas is verbonden met de digitale meter en weet hoeveel elektriciteit actueel wordt aangekocht of geïnjecteerd. In functie van die informatie zal Luqas een warmtepomp (via smart grid) of twee elektrische boilers (via 2 relaiscontacten) en 1 laadpaal aansturen. Luqas zorgt ervoor dat

-        Bij een overschot aan opgewekte energie via de zonnepanelen, deze energie gebufferd wordt door de temperatuur van de warmtepomp / boilers te verhogen (= Autoconsumptie).

-        Bij een te hoog verbruik de laadpaal en/of de warmtepomp/boilers op een lager pitje gezet worden voor een bepaalde tijd.

 

Indien na deze automatische aansturing van de aangesloten grootverbruikers toch nog te veel elektriciteit wordt verbruikt zodat je kwartierpiek zal overschreden worden, stuurt Luqas je een bericht zodat je zelf verder kan ingrijpen indien gewenst (kookvuur lager zetten, vaatwas of wasmachine uitstellen…). Het vermijden van die kwartierpieken wordt beschreven als “peak-shaving”.