Introductie installer dashboard

In deze video lichten we het Installer dashboard toe. Het Installer Dashboard is een tool waarmee een installateur van op afstand Qbus-installaties kan beheren: configuratie aanpassen en opladen, overzicht krijgen van alle installaties.  


VOOR WIE?
Elke Qbus-installateur.


PROGRAMMA

vereisten Installer Dashboard
hoe registreren
werking Installer Dashboard