Hoe controleer je of een DIN-Rail module nog werkt?

Alle recente DIN-rail modules zijn voorzien van een zekering en status-led(s)

In de eerste plaats moet gecontroleerd worden of de bovenste PWR led nog (groen) brandt. Is dit niet het geval, controleer dan de zekering en meet de voedingsspanning na. Als zowel zekering als voedingspanning correct is, dan is de voeding van module defect en dient deze gerepareerd of vervangen te worden.

Probeer zeker eerst nog een volledig reset: zowel spanning als bus gelijktijdig onderbreken, nadien spanning (en eventueel bus) opnieuw aansluiten.

 

De onderste PWR zal branden wanneer de bus correct werd aangesloten. In Stand-alone mode blijft deze PWR led dus UIT. De rode status led zal kort branden of knipperen bij het opstarten van de module. Maar wanneer deze blijft branden of knipperen dan is de firmware eventueel verminkt. Updaten van de firmware kan via de SMIII via “Hulpprogramma’s/Setup/Software/Modules: Firmware Upgrade”

 

Voor de eindgebruikers is de installateur het eerste aanspreekpunt. Hij is op de hoogte van de meest voorkomende fouten en zal op zijn beurt Qbus-support contacteren bij ongekende problemen.

Indien de module moet gerepareerd of vervangen worden, gebruik dan onze RMA procedure om een module terug te sturen