Bij het uploaden van de gegevens geeft een module steeds Err.255 (Module not found)

Indien er bij het programmeren of verifiëren van een module Err.255 verschijnt, dan kan dit verschillende oorzaken hebben:

Controleer in de eerste plaats of het serienummer correct werd ingetypt zoals weergegeven op het stickertje op de module of op het doosje. Een serienummer bestaat steeds uit 6 cijfers of uit 10 hexadecimale tekens (bvb. 0006B01ADE) waarvan de 4 eerste het moduletype bepalen.

Voer een test uit via “Hulpprogramma’s/Communicatie Check”. Typ hier de laatste 6 cijfers van het serienummer in en klik op “Start Module Test”. Bij perfecte communicatie met deze module moet je een mooi vlakke lijn op 100% te zien krijgen. Indien je een vlakke lage lijn ziet, dan is er nooit communicatie. Indien de lijn gepulseerd is, dan is er slechte communicatie. Controleer dan of de busspanning (+/- 14V) nog correct toekomt op de module of controleer de bekabeling. Probeer de communicatie met de module eens rechtstreeks aan de controller met 2 korte busdraadjes (zonder enige andere aangesloten module) alvorens deze via onze RMA procedure terug te sturen.

Een aantal modules kunnen hun serienummer uitsturen:

  • Alle SWC varianten kan je zoeken via “Bestand/Modules/Zoek naar modules”. Na het klikken op “Start zoeken” zullen alle aangesloten schakelaars blauw knipperen. Bij het drukken op een willekeurige toets op de schakelaar, zal deze zijn serienummer doorsturen.
  • Alle modules met een serienummer met 10 tekens kunnen we uitlezen via “Hulpprogramma’s/Communicatie Check” indien 1 en slechts 1 module van dit nieuwe type op de bus is aangesloten, door als serienummer “FFFFFF” in te geven.